תמונות בית הספר

לתמונה הקודמת
לתמונה הבאה

גלריה נופי ים

לתמונה הקודמת
לתמונה הבאה

רישום לבתי הספר העירוניים לשנת הלימודים - תש"פ

תקופת הרישום לכיתות א' לשנת הלימודים הבאה - תש"פ תחול בתאריכים: 19.1.7 – 19.1.28 הרישום לבתי הספר העירוניים מתבצע באתר העירייה, בתקופת הרישום הרשמית בלבד. הורים שאין להם גישה לאינטרנט, יוכלו להסתייע במזכירות בית הספר האזורי בתקופת הרישום.

משימה בנושא אבטחת מידע לתרגיל החירום - בית ספר "נופי ים"

קישור לשאלון לתלמידים בנושא הסייבר ואבטחת מידע

תרומתך למען הוסטל "מקום אחר"

רצינו להודות לכם על משלוחי המנות המושקעים והטעימים, והברכות המקסימות שתרמתם לנו בנדיבות ורוחב לב.

הגינה האקולוגית

אביב הגיע גם לגינה שלנו והיא פורחת בשלל צבעים ומלאה בריחות הפרחים. למדנו שבאביב יש פריחות ,מזג האויר נעים ובעלי החיים מתעוררים לחיים.

בחירות למועצת התלמידים

גם השנה ילדי ביה"ס בחרו את מועצת התלמידים לשנה זו, ההתרגשות היתה רבה מאד!

סרטון -נופי ים

ערך החודש - תוכנית "מפתח הל"ב"

 • מפתח הל"ב
 • תשרי
 • חשון
 • כסלו
 • טבת
 • שבט
 • אדר
 • ניסן
 • אייר
 • סיון
 • תמוז
תכנית "מפתח הל"ב" מתמקדת בטיפוח ערכים ומיומנויות חברתיות בחיבור למעגלי הליבה החברתית-ערכית: מעגל קשרי פרט-קבוצה, מעגל החיים הכיתתי, מעגל החיים הבית-ספרי ומעגל החיים הלאומי - נקודות ציון בלוח השנה