ראשי חזון בית ספר

 חזון בית ספר

השאיפה של צוות בית הספר היא לעצב דמות אדם המסוגל לתפקד בחברה במלוא כוחותיו הבריאים והמסתגלים למען הגשמה אישית אופטימלית במישור הרוחני והפיזי.

שאיפתנו היא, שאדם בוגר בי"ס נתיב בגיל 21 יוכל לתפקד באופן עצמאי ויעיל בתוך קהילה מותאמת המאפשרת לו לקחת אחריות על חייו בכל המישורים:

 

1.        הרווחה האישית
2.        החברתי
3.        המוסרי
4.        התעסוקתי
5.        האינטלקטואלי
 

אנו מאמינים שהתלמיד הוא חלק בלתי נפרד ממשפחתו ומקהילתו ולכן ההשפעות הן הדדיות. ההשקעה במשפחה ובקהילה מקדמת בתהליך מקביל את רווחתו של התלמיד ואת השתייכותו אליהן.

אנו מאמינים שבית הספר והכיתה משמשים דגם לקהילות המקדמות התפתחות חברתית ואישית בתנאים הקרובים ככל האפשר למציאות.