ראשי טיפול בבישול

 טיפול בבישול

המטבח מהווה נקודת התייחסות ראשונית לעולם פנימי, רגשי וחברתי. אוכל על שלל טעמיו וריחותיו מלווה כל אחד מאיתנו, מציף אותנו בזכרונות ופורט על רגשות. בישול הינו סוג של אומנות, חומרים מסוימים, על פי הוראות ידועות מראש ותכנית מוקדמת הופכים למשהו אחר. היצירה הבישולית מאפשרת פיתוח של מרכיבים רגשיים וקוגנטיביים כמו ביטחון עצמי, מיומנות חברתית, אופטימיות, פתיחות, שיתוף והנאה. בישול הינו תחום אומנותי הנותן תוצרים מידיים. הוא מאפשר הנאה משותפת מהתהליך ומהיצירה עם אחרים משמעותיים וקרובים. תהליך היצירה נותן אפשרות לביטוי לא מילולי והזדמנות להבעה עצמית של רגשות בצורה קלה יותר. הטיפולים מתקיימים במטבח הטיפולי של בית הספר בקבוצות או ביחידים. הטיפול ניתן בין 1-2 פעמים בשבוע.