ראשי עלון נובמבר-דצמבר "זוויות ראייה"

 עלון נובמבר-דצמבר "זוויות ראייה"

9/01/2017

דברים שרואים מכאן לא רואים משם

אחד החושים העיקריים שלנו הוא חוש הראייה

לכל אדם יש "השקפה" ו"נקודת מבט" אישית

נקודת מבט, זווית אישית, נקודת ראות משמשים מטאפורה לדעה אישית שקשורה במצבו של האדם.

עלון נומבמר-דצמבר "זוויות ראוויה"

אין תגיות