ראשי גישה חינוכית טיפולית

 גישה חינוכית טיפולית

     

בבסיס הגישה החינוכית/טיפולית קיימת ראיה הוליסטית של התלמיד. בהכנת תוכניות חינוכיות אנו מנסים להרחיב את מגוון התפקידים שמסוגלים לבצע התלמידים, כחלק אינטגרלי מתפקודם בסביבה ותוך כדי שימת דגש על שיקומם במסגרת החברה. התוכניות לוקחות  בחשבון את היות התלמיד חלק מהקהילה.

השותפות הקהילתית בחיי ביה"ס ותרומתם של התלמידים לקהילה מסיימת את תהליכי הפרידה מההורים ומעבר לחיי קהילה בקבוצת השווים התומכת זה בזה תוך הבעת דעות ותגובות לאחרים מהם. בתוך הקבוצה הם לומדים להכיר זה את זה, להעריך זה את זה, לפתח זהות  אישית וסגנונות חברתיים נבדלים. תוך כדי כך מתפתחים יחסים בין אישיים שוויוניים ומגוונים. גישה זו מאפשרת העצמה, העלאת תחושת הערך העצמי ומודעות לעצמם ולתהליכים שהם עוברים.
 
       הגישה הכללית תומכת בעבודה תוך שימת דגש על כוחותיו הבריאים של התלמיד. גישה זו מקבלת את התלמיד כפי שהוא, ללא תנאי ולפיכך העבודה נעשית בכל דרך אפשרית, כל נושא ופעילות מהווים הזדמנות להתייחסות טיפולית.
        מדיניות בית הספר היא לרכז ולאפשר את מירב הטיפולים במסגרת בית הספר. לכל תלמיד נבנית תוכנית חינוכית טיפולית בהתאם למצבו,  בהתחשב בגילו ומתוך מחשבה על עתידו.