ראשי מערך טיפולי בית ספרי

 מערך טיפולי בית ספרי

בהקמת בית הספר הייתה מגמה ליצור אלטרנטיבה בעלת אתגר טיפולי.
מדיניות בית הספר היא לרכז ולאפשר את מירב הטיפולים במסגרת בית הספר.
לכל תלמיד נבנית תוכנית חינוכית טיפולים בהתאם למצבו, בהתחשב בגילו ומתוך מחשבה על עתידו.
לשם כך, קייים בבית הספר צוות טיפולי רחב הנותן מענה טיפולי.

פסיכיאטר בית הספר - ד"ר מאיר לאופר - לד"ר לאופר יש גישה ייחודית המשלבת בין מתן תרופות לטיפול נפשי, איזון נכון בין טיפול פסיכולוגי, משפחתי וייעוץ למתן תרופות. ד"ר לאופר שותף לכל הנעשה בבית הספר בכל הרמות. הוא רואה את התלמידים בזמן אמת. חוות דעתו ודיווחיו לפסיכיאטרים אחרים מאפשרים לטפל בתלמידים.

יועצת בית הספר - דבורה ברנשטיין - תפקידה לאפשר היוועצות לתלמידים, למורים ולהורים.
הייעוץ נעשה באופן חד פעמי או כתהליך מתמשך, בצורה פרטנית או קבוצתית.
התפקיד הייעוצי נוצר כדי לאפשר אינטגרציה בין עבודת הפסיכיאטר לעבודת בית הספר. שילוב בין חינוך, טיפול ופסיכיאטריה. 

פסיכולוגית בית הספר  - אפרת עמנואל קלמפנר - היעד העיקרי בתפקידה הינו קידום התפתחותו המיטבית והאופטימלית של התלמיד דרך סיוע ביצירת סביבה חינוכית, טיפולית ומשפחתית כזאת, הנותנת מענה מותאם ואינדווידואלי לצרכיו ההתפתחותיים, הרגשיים והחברתיים. זאת תוך כדי הסתמכות על כוחותיו ויכולותיו הבריאים מחד וסיוע בהתגברותו ועקיפה של קשיו מאידך. מעניקה הדרכה וייעוץ לצוות בצורה פרטנית או קבוצתית על בסיס שבועי או חד פעמי. מעניקה ייעוץ להורים לפתרון בעיות ודילמות הקשורות בחיי הווה והעתיד של המשפחה. מהווה חלק מהצוות הניהולי ומאתרת צרכים של תלמידים, משפחות וצוות וחיפוש מענים. בודקת את העבודה החינוכית והטיפולית השותפת אל ערכיו, יעדיו של בית הספר כלפי התלמידים, צוות ומשפחות ומתכננת מטרות חינוכיות וטיפוליות לטווח קצר ולטווח ארוך.

 *להמשיך* להוסיף עו"ס עופרי