ראשי דבר המנהל

 דבר המנהל

24/06/2014

בס"ד 
אלול תשע"ה
אגרת להורים – פתיחת שנה"ל תשע"ו.


• בפרשת השבוע פרשת "כי-תבוא" נקרא על מצוות הביכורים. בשונה ממצוות רבות התלויות רק במעשה, חלק משמעותי ממצוות הביכורים, מעבר להבאת הביכורים לבית המקדש, הוא המפגש עם הכהן – איש החינוך בעם ישראל, ואמירת "מקרא ביכורים" המפורסם: "ארמי אובד אבי וכו'"
כאשר אדם מביא את 'פרי האדמה אשר נתן לו ה' ', דורשת ממנו התורה מבט יותר מקיף וכללי של הודיה. הודיה שמתחילה מעצם היותנו לעם, ונמשכת ביציאת מצרים. הדבר המיוחד הוא, שבתחילתה, היא בכלל לא מדברת על האדם הפרטי, ורק בסיום הברכה ישנה אמירת תודה לגבי פרי האדמה אשר נתתה לי ה'.
גם אנחנו השולחים את פירותנו המובחרים, בנותינו ובנינו היקרים אל בית הספר, מודים לה' על שזוכים אנו להיות חלק מעם ישראל הגרים בארץ ישראל ההולכת ונבנית בדור הגאולה, ויחד עם זה גם מודים על הפרי הפרטי שנתן לנו ה' ומתפללים, שימשיך לפרוץ קדימה מתוך שמחה ומציאת כוחותיו למען עמ"י.

בברכת שנת לימודים
מוצלחת!!
הרב דביר
וצוות בית חינוך מוריה

אין תגיות