תוכן עבור תגית 'יסודי':בית חינוך "מוריה" תל אביב - הודעות אנגלית - הודעות בית חינוך "מוריה" תל אביב - דפים
omanutסדנת אומנות
vaad horimחברי וועד הורי בית הספר תשע"ו
lemida vekria beanglitאתרי למידה וקריאה באנגלית
shat hirumפעילות לשעת חירום
hidon_hanokaחידון חנוכה
מתכונים בסדנה שלנומתכונים בסדנה שלנו
מתכון החודש שלנומתכון החודש שלנו
מתכונים משלנומתכונים משלנו
aklimשאלון אקלים
rishumכתבי התחייבות להסעות
hasaot paperמסמכים להסעות
dvar toraדבר תורה לחודש אייר
תלמידים ותלמידות מספרים על בית הספר תלמידים ותלמידות מספרים על בית הספר
מאירועי החודש - ניסן מאירועי החודש סיון
מובילות ירוקה מובילות ירוקה
קיץ בבית חינוך מוריה קיץ בבית חינוך מוריה
מסמכי בית ספר מסמכי בית ספר
דפי קשר ועלונים תשעזדפי קשר ועלונים תשעז
sayarotסיירות בית חינוך מוריה
yerushalimשבוע ירושלים בבית חינוך מוריה
hirumלמידה בשעת חירום
אנגלית - דפים
shicva daletשכבה ד'
shicva heyשכבה ה'
shicva vavשכבה ו'