ראשי חזון בית הספר עירוני ה'

 חזון בית הספר עירוני ה'

"תיכון עירוני ה' שואף למצוינות של כלל הבאים בין כתליו, מתוך אמונה שאקלים חינוכי מיטבי מאפשר תהליך התפתחות ערכי ולימודי בדגש של טיפוח ערכים, קידום הישגים ועיצוב בוגר המחויב לעמו ולמדינת ישראל."
 
דגשים תומכי חזון:
הישגים ומצוינות – העמקת הידע, הרחבת ההשכלה, עידוד לחקירה ופיתוח החשיבה הגבוהה-כבסיס לכל יצירה והובלה.

חברה וקהילה:
פיתוח כישורים חברתיים וחיזוק האחריות חברתית, באמצעות קבלת השונה ושילובו בתוך הקהילה.
מעורב ופעיל חברתית, בעל זיקה ומחויבות לארץ, לתרבות ישראל, לחברה הישראלית ולמדינת ישראל.

"תיכון עירוני ה' הוא בית ספר אשר הבאים בין כתליו נמצאים  בתהליך למידה ושיפור מתמיד. בית הספר שואף למצוינות  תוך שימת דגש על אינטגרציה בין ערכים והישגים".

העשייה החינוכית של בית הספר עפ"י שלושה יעדים מרכזיים.
א. מצוינות בתחום ההישגים הלימודיים
צוות המורים מאמין שלכל תלמיד יש יכולות וכישורים שניתן לחזקם ולקדמם. בית הספר מציע מגוון תחומי דעת המהווים בסיס עשיר ויציב להתקדמות אינטלקטואלית ואקדמאית של התלמיד יחד עם פעילויות המזמנות הרחבת אופקים במגוון תחומים. צוות המורים יעודד את תלמידיו להגיע להישגים מרשימים, להרחיב אופקים ולשאוף למצוינות אישית וחברתית.
ב. מחויבות חברתית וקהילתית
צוות המורים מאמין שמיצוי היכולות של הפרט והגשמתו העצמית חייבים להיעשות בהקשר של מחויבות לקהילה ולחברה. צוות המורים יסייע בעיצוב התלמיד בעזרת הקניית ערכים של כבוד האדם, סבלנות וסובלנות. צוות המורים יגדל דורות של תלמידים  מעורבים ומתערבים בנעשה בחברה בישראל. בוגר המקבל אחריות כלפי מעשיו וכלפי הסובב אותו, תוך פיתוח הידע והרגש הנדרשים לאזרחות דמוקרטית פעילה ואחראית. התפיסה הערכית שמה דגש על המורשת היהודית, הציונית והכללית כמו גם על טיפוח קיימות ואחריות סביבתית.
ג. טיפוח הדיאלוג והתקשורת המכבדת בין כל באי בית הספר
צוות המורים מאמין שתקשורת מכבדת משפרת את טיב היחסים בין כל באי הארגון והוא מהווה בסיס ערכי ואנושי להתמודדות עם צרכיהם המשתנים של כל באי בית הספר. השתתת תקשורת מכבדת ויחסי אכפתיות וכבוד הדדיים בין המורים לתלמידים, בין מורים למורים, ובין מורים להורים, תסייע ליצירת תרבות בית ספרית המקדמת ערכים, הישגים והגשמה עצמית.
ד. תרומה לקהילה
צוות המורים יקדם את ערך הנתינה באמצעות הגברת המודעות בקרב התלמידים לערך הנתינה והתרומה לקהילה. תוך כדי השמת התלמידים בארגונים התנדבותיים וגיוס משאבים לטובת נזקקים.
הקו המנחה של צוות עירוני ה מושתת מכותב ספר תהילים .

"מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה סור מרע עשה טוב בקש שלום ורדפהו".

Generic school photo.jpg

אין תגיות