הרשמה לכיתות א'

אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים..... עם סיומה של השנה, רגע לפני היציאה לחופשה ותחילתה של שנה חדשה. אנא, ציינו בפניכם ...

בית ספר של החופש הגדול

מצורף מידע בנושא בית ספר של החופש הגדול וקייטנה לתלמידי הכיתות ...

רשימת ציוד וספרי לימוד תש"פ

במסגרת פרויקט השאלת הספרים יקבלו התלמידים את ספרי ...

ערך החודש: "אחדות ושונות" פתגם החודש: "הבה נצעד יד ביד ולא זה לפני זה"

נעים להכיר ביה"ס "אילנות"

קבוצות "דוברים", שילוב תקשוב באופן מושכל, תלמידים מלמדים תלמידים, מוקדי בחירה, חונכויות ועוד... בואו והכירו את בית ספר "אילנות".

חודשון יוני

מצורף חודשון יוני. שימו לב לאירועי החודש.

אליפות העברית

אליפות "אילנות" בשפה העברית יוצאת לדרך...

מילת השבוע

מהי מילת השבוע? לאילו הקשרים ניתן לשייכה? פתחו, קראו וכתבו.

חטיבה צעירה - הרשמה לכיתה א'

הכירו את החטיבה הצעירה ב"אילנות".