לתמונה הקודמת
לתמונה הבאה

  למידה בשעת חירום

  בשעת חירום הפורטל הבית ספרי ישמש מרחב לימודי וירטואלי ויהווה ערוץ להמשך הפעילות הבית ספרית.​

  מובילות ירוקה

  תלמידי בית ספר הירדן מתחייבים לעורר את המודעות בנושא שמירת הטבע ועידוד לפיתוח טבע עירוני.

  פיתוח מנהיגות בחברת הילדים

  בית ספר הירדן מקדם עשייה ממנהיגות אישית למנהיגות חברתית.

  אורח חיים בריא

  ביה"ס הירדן מקדם אורח חיים בריא

  קישורים מקוונים לתלמידים

  סביבות למידה מתוקשבות

  גלישה בטוחה

  חשוב להיות מודעים, ולדעת כיצד ולשמור ולהישמר בהתנהלות במרחב הווירטואלי.