תוכן עבור תגית 'ציפי':הפתוח הדמוקרטי - דפים
menaheletמשולחנה של ציפי קלבאנר מנהלת בית הספר
dvhar_menhaletדבר המנהלת