חונכות זה"ב

העמקת המודעות וחשיבות הנושא לחונכים ולחניכים והפיכתם לשגרירים בנושא לכלל תלמידי בית הספר.

חונכות כציר למידה

כבית סייבר אנו מפתחים את מיומנויות החונכות במגוון תחומי הדעת

בי"ס הדקל – בית סייבר

בי"ס הדקל מקדם ומפתח יוזמות פדגוגיות חדשניות ייחודיות המותאמת למאה ה- 21 ,המטפחות ומחזקות את עוצמותיהם של התלמידים השנה החונכות כציר מוביל בעבודת ביה"ס בפיתוח לומד עצמאי .