בי"ס הדקל –בית סייבר חונכות כציר מוביל בעבודת ביה"ס

3/05/2016



בי"ס הדקל – בית סייבר מקדם ומפתח יוזמות פדגוגיות חדשניות ייחודיות המותאמת למאה ה- 21 ,המטפחות ומחזקות את עוצמותיהם של התלמידים .

בשנת תשע"ה פותחה יוזמה  ייחודית, "יחד נשחק מתמטיקה " ,בבסיסה, חונכות של תלמידי כיתות ה' את תלמידי כיתות ג' באמצעות מצגות בנושאים מגוונים במתמטיקה . יוזמה זו היוותה  בסיס לדרך עבודה בביה"ס ובשנת תשע"ו הפך את ציר החונכות  לציר מרכזי בלמידה הבא לידי ביטוי בתחומים שונים.
אחד היעדים שביה"ס הציב לעצמו הינו פיתוח לומד עצמאי, לפיכך ביה"ס מזמן לתלמיד אפשרויות בחירה מגוונות מתוך הנחה שיוכל ללוות תלמיד צעיר ממנו אך גם יוכל לכוון את עצמו הן כלומד והן כאדם בחברה.
פרויקט החונכות מאפשרת צמיחה משמעותית וצמיחה אישית של החונך והחניך סביב תחומי עניין ויצירת הזדמנויות לימודיות חברתיות חדשות
החונכות מבוססת על מרכיבי קשר בלתי פורמלי בין חונכים לחניכים כשהפרשי הגיל ביניהם הוא בטווח של 3-5 שנים.
הקשר האישי בין חונך בוגר וחניך צעיר נמצע כיעיל ביותר בתחומי למידה שונים כמו גם בתחום החברתי- רגשי.
המשימות מבוצעות  תוך טיפוח ידידות והדדיות המאפיינת קשר בין ילדים הקרובים בגילם.
 הכנת התלמידים החונכים למפגשי החונכות תורמת למחויבות החונכים    ולתחושתם שהם מלווים  את החניך בכל התהליך, בהצלחות ובקשיים.
תלמידי כיתות ד'- ו' חונכים את תלמידי כיתות א'- ג' במגוון תחומי עניין ותחומי העשרה


1. תלמידי כיתות ו' חונכים את תלמידי כיתות א'  הן בתחום מיומנויות המחשב והן בחניכה חברתית בשנתם  הראשונה בביה"ס.

2. כלל תלמידי כיתות ד'-ה' חונכים את תלמידי כיתות ב' -ג' בתחומי דעת שונים כמו משחקי מתמטיקה, מיומנויות מחשב, זה"ב, מובילות ירוקה, מיחזור ושפה .



   מערכת השעות נבנתה כך ששעה פרטנית מוקדשת להדרכת כלל החונכים  והשעה שלאחריה היא שעת ביצוע החונכות.
 תהליכי משוב ובקרה הכרחיים לבדיקת יעילות הפעילות ולקראת סוף המחצית ימלאו החונכים והחניכים משוב ויתייחסו לקשיים, הצעות לשיפור, תרומת החונכות וכו'. כמו כן,  החונכים ישתפו  את ההורים בתכני הפרויקט ויציגו בפניהם את העבודה המשותפת. הערכה בתעודה תבטא את  חשיבות ההנהלה והמורים לפרויקט כמו כל תחום אחר בביה"ס .