ראשי דבר המנהל

 דבר המנהל


שנה חדשה, ושוב אנו חוזרים בכוחות מחודשים לבית החינוך.
השנה שנת השמיטה ולא נוכל לטפח את הצומח בחצר, אך בוודאי שנוכל לטפח לנו סביבה חינוכית ולימודית שתהיה נעימה ויעילה לכולם.
בכל שנה ושנה אנו בבית החינוך מציבים רף לאן רצוננו להתקדם, מציבים את השאיפות שלנו לשנה הקרובה וחושבים כיצד ננצל את כוחנו ואת היכולות שהתברכנו בהן משמים. ראינו עד היום שיש לנו ילדים מקסימים וכוחות רבים, ובעזרת ה' השנה נמשיך ונתפתח בתחומים  הבאים:

בתחום התורני- נמשיך ונתחזק באהבת תורה, בקיום המצוות ובחסד, כיאה לבית חינוך בחינוך הממלכתי דתי.

בתחום הלימודי- נמשיך וננצל את הכוחות הרבים שיש לנו בבית החינוך, ונשתדל להמשיך ולהצטיין גם בתוך בית החינוך וגם מחוצה לו בתחרויות שונות במסגרות מחוזיות וארציות. 
נמשיך בהקניית כישורי למידה, עמל, חקר והוספת דעת, תוך שילוב למידה חדשנית והקניית מיומנויות המאה ה-21 בכלים מתוקשבים.

בתחום החברתי- נעשה מאמץ גדול להפוך כולנו למשפחה אחת גדולה, "משפחת דיזנגוף", כאשר הילדים הבוגרים חונכים, עוזרים ומסייעים לצעירים, בתחומים השונים.

בכוחות משותפים בעזרת ה' נעשה ונצליח, ונעלה מעלה מעלה!
ככל שנתחשב זה בזה, נחייך זה לזה ונאהב זה לזה, ניצור מקום שכיף להיות בו  ונעים ללמוד בו, והוא ישמש כמגדלור לכל האזור שלנו ולכל עם ישראל...

בברכה והצלחה,
תומר רבי
מנהל בית החינוך