ראשי תל"ן - תכנית לימודים נוספת

 תל"ן - תכנית לימודים נוספת

12/09/2013

התכנית הינה תכנית העשרה, תגבור וגיוון, הנלמדת בבית הספר מעבר לתכנית הלימודים הרגילה של משרד החינוך.​