ראשי יועצת בית הספר

 יועצת בית הספר

 

קרין זוהר – יועצת חינוכית בבית הספר 
M.A בייעוץ חינוכי
העבודה הייעוצית שלי בבית הספר פועלת בשלוש רמות:
 
א. ברמת הפרט
1. יעוץ פרטני לתלמיד – יכול להיעשות במפגש חד פעמי, או במספר מפגשים על פי עקרונות טיפול קצר מועד.
- ההתערבות תיעשה במקרים של קשיים בהסתגלות התלמיד כגון: תלמידים בעלי קשיים חברתיים, התנהגותיים, רגשיים ולימודיים.
- היוזמה להפנות את התלמיד יכולה לבוא מהמחנך, מהצוות החינוכי, מההורה, מהתלמיד או מהיועצת.
2. "דלת פתוחה" לתלמידים – המאפשרת פנייה ישירה של תלמידים לחדרי בכל נושא ועניין.
3.  היוועצות – למבוגרים המשמעותיים בסביבת התלמיד (הורים ומורים) המעורבים בתחומי התפתחותו השונים.
4. טיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, קבוצות חריגות וקבוצות סיכון, וכן סיוע לתלמידים שלהם קשיים בהסתגלות למסגרת הלימודית והחברתית.
5. תפקיד התפתחותי – סיוע בקידום והאצה של התפתחות הפרט במישור הרגשי, קוגניטיבי והתנהגותי.
6. זיהוי ואיתור תלמידים בעלי קושי רגשי ומתן מענה מתאים: תרפיה באומנות, טיפול בשיטת אלבאום, הפנייה לגורמי חוץ מתאימים וכד'.
7. סיוע לתלמיד ולהוריו בגיבוש כיוון לימודיו.
8. סיוע לפרט במצבי לחץ ומשבר.
 
ב. ברמת המערכת
1. היועצת שותפה בצוות הניהול של בית הספר ומסייעת בשיקולים פסיכו-חינוכיים מערכתיים.
2. היועצת אחראית על תוכנית "רצף גנים" (מהגן לכיתה א') ועל הרכבת כיתות א' ביחד עם מורת השילוב בבית הספר.
3. שילוב מיטבי של כלל תלמידי כיתת החינוך המיוחד, סיוע בעת הצורך ומתן מענה לצרכים מיוחדים. 
4. שותפות בהכנת תוכנית כישורי חיים בהתאם לשכבת הגיל של הילד, וסיוע למחנכות בהעברת התוכניות בהלימה לצרכי כיתתן.
5. פיתוח, התאמה והפעלה של תוכניות מניעה פסיכו-חינוכיות (למשל תוכניות למניעת אלימות, חרמות בתוך כיתה) ותוכניות מיטביות, (כגון תוכניות לשיפור אקלים כיתה).
6. ריכוז המערך הטיפולי בבית הספר. גורם מתווך וריכוז העבודה עם גורמים טיפוליים מחוץ לבית הספר כגון לשכות הרווחה, פנימיות, מועדוניות חינוכיות וכד'.
7. קליטת תלמידים חדשים ושיבוצם בכתות – בשיתוף הצוות החינוכי ובהתאם לראייה המערכתית ונתוניה.
8. סיוע למערכת בהתמודדות עם מצבי לחץ וחרום.
9. הפעלה ישירה של תוכנית "כישורי חיים" בכיתות ו' – בשני נושאים מרכזיים – המעבר לחטיבה וגיל ההתבגרות. כמו כן, שיעורי כישורי חיים בכיתות ה' – בפורמט של מעגלי שיח, תוך מתן דגש על פיתוח כלים של מיומנויות תקשורת טובה ודיאלוג מיטבי.
 
ג. ברמת הצוות החינוכי ו/או הטיפולי
1. היועצת היא אחת מאנשי הצוות הטיפולי בבית הספר הכולל את מנהלת בית הספר, פסיכולוגית בית הספר, מורת השילוב והמטפלת באומנות. הצוות נפגש אחת לשבוע, כאשר במפגשים אלה, נערכים בין היתר מפגשים עם הורים, מורים וכן דיונים אודות סוגיות טיפוליות רלוונטיות הקשורות לתלמיד כפרט או למערכת ככלל.
2. היועצת החינוכית הינה שותפה פעילה לעשייה החינוכית בבית הספר, דרך העבודה נעשית על פי מודל היוועצות, המאפשרת התמודדות משותפת בשאלות חינוכיות הקשורות לתלמיד כפרט, לכיתה ככלל ולקשר שבין המורה לתלמיד/כיתה. 
 
 
 
כיצד פונים אלי ?
1. תלמידים - אפשר לפנות אלי ישירות לחדרי בבית הספר או באמצעות מחנכת הכיתה.
2. הורים- יש לתאם פגישות מראש. ניתן לפנות אלי באמצעות הדואר האלקטרוני: 

 

 
 

 

ימי העבודה: ב'-ו'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
​​​

​​

אין תגיות