תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום

בתאריך 13/03, יום רביעי, יתקיים תרגיל למידה מרחוק בין השעות 13:30-20:00, במהלכו יידרשו התלמידים לבצע משימה מתוקשבת ולקיים שיח מקוון עם המורה בפורום שבמרחב הכיתתי.