ראשי אקלים בית ספרי

 אקלים בית ספרי


"החוקרים הראשונים של מושג האקלים בארגון היו פסיכולוגים, ועל כן התייחסו אל האקלים כאל ה"אישיות" של הארגון. החוקרים הראשונים של מושג האקלים בארגון היו פסיכולוגים, ועל כן התייחסו אל האקלים כאל ה"אישיות" של הארגון.

מאוחר יותר התגבש מושג האקלים בהקשר הבית ספרי. ברוח זו קבע סארג'נט (Sergeant, 1967, p. 3 אצל פרידמן, 1995)

שניתן לדמות את אקלים בית הספר ל"קווי המתאר של אישיות בית הספר: כפי שהאישיות מתארת את היחיד, כך מגדיר האקלים את

מהות המוסד".

אחרים הגדירו את אקלים בית הספר כתוצר הסופי של פעילויות הקבוצות הפועלות בו – תלמידים, מורים, מנהלים – המכוונות את

מעשיהן להשגת איזון בין ההיבטים הארגוניים, האישיים והמערכתיים בבית הספר.

איזון כזה כולל ערכים משותפים, אמונות חברתיות וסטנדרטים חברתיים".

 

מתוך: סטנדרטים ליצירה, לניהול ולבקרה של תרבות ואקלים בית ספרי - מסמך טיטוה של ועדה מטעם משרד החינוך, התרבות והספורט.

 

מפתח הלב
כישורי חיים
הרכב צוות האקלים