ראשי לוח צלצולים

 לוח צלצולים

שיעור שעה

שעה 1

08:00-08:50

שעה 2

08:50-09:40

הפסקה

09:40-10:00

שיעור 3

10:00-10:55

שיעור 4

10:55-11:40

הפסקה

11:40-12:00

שיעור 5

12:00-12:45

שיעור 6

12:45-13:30

הפסקה

13:30-13:35

שיעור 7

13:35-14:20