ראשי חזון בית הספר

 חזון בית הספר

אבני דרך

 
 
"אדם לאדם – אדם"

 
 
בית ספר 'כפיר' שואף להוביל את תלמידיו בדרך חיים איכותית וראויה, ב'שבילים' אישיים, לימודיים וחברתיים לקראת הגשמ"ה
 
 
 
באמצעות חמש אבני הדרך שלנו -
 
 
 
 
 
אנו נשמור על זכותו של היחיד להגנה על גופו ורגשותיו תוך יצירת אווירה חמה תומכת ואוהבת, המושתתת על התנהגות מכבדת וראויה, הנגזרת מערכי האמנה הבית ספרית.
 
"דרך ארץ קדמה לתורה" (תנא דבי אליהו, פרק י')
 
 
 
אנו נעשה כל שביכולתנו להעניק סביבה חינוכית תומכת, מקבלת וסובלנית, המאפשרת מימוש היכולת של כל אחד ואחת תוך גילוי גמישות והבנת הצרכים השונים.
 
"חנוך לנער על פי דרכו" (משלי כ"ב, ו')
 
 
 
אנו נטפח בוגר בעל תחושת שייכות לעמו. בוגר מחוייב  לתרבותו ולמורשתו, מקיים  זיקה עם תרבות העולם, ומפתח עמדה של אחריות חברתית וסובלנות.
 
"לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות".(מסכת כתובות דף יז' עמוד א')


 
אנו נשים דגש על טיפוח מיוחדות ויצירתיות, המתבססת על הקשבה באמצעות שיח, המייחס משקל לצרכים ולעמדות של תלמידינו.
 
"דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב". (ר' נחמן מברסלב)
 
 
 
אנו נוביל את תלמידינו להישגיות, למימוש היכולת השכלית, לפיתוח אחריות ועצמאות, ולהתמדה בלמידה, בדרך להגשמת שאיפותיהם.
 
"עשה תורתך קבע".  (חז"ל)

 
 
 
 
"רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר".
(יאנוש קורצ'אק)

טיפוח אקלים מיטבי- מחזון לג.ש.מ

אין תגיות