ראשי אודות ביה"ס

 אודות ביה"ס

קמפוס "ביאליק­-רוגוזין" ממוקם בדרום תל אביב ומונה כ- 1300 תלמידים, הלומדים בחטיבה צעירה, חטיבת חינוך יסודי וחטיבת חינוך על­יסודי קהל הלומדים בו כולל תלמידים מקשת רחבה של קהילות תרבות (לאומיות, אתניות ודתיות): ילדי ישראלים ותיקים, ילדי ערבים ישראלים, ילדי עולים חדשים, ילדי מהגרי עבודה שקיבלו אזרחות, ילדים של מהגרי עבודה המיועדים לגירוש, ילדי סייענים וילדי פליטים
המורים וההנהלה של "ביאליק­-רוגוזין" עובדים בתחושת ייעוד וחלוציות כדי להבטיח לכל תלמידי הקמפוס את הזכות וההזדמנות לחינוך איכותי ושוויוני חינוך שבמסגרתו משמש הקמפוס כעוגן מרכזי בחיי התלמידים, מאפשר להם את מרחב האפשרויות לפיתוח הפוטנציאל האישי, פותח בפניהם הזדמנויות לרכישת השכלה וכישורי חיים, ומכשיר ומעצים אותם לקראת השתלבות
מוצלחת ופורייה בתחומי החברה, ההשכלה, התרבות, הטכנולוגיה, התעסוקה, ומימוש הזכויות והחובות האזרחיות המאפיינים החברתיים והתרבותיים הייחודיים של הקמפוס מעמידים אתגרים חינוכיים חסרי תקדים לפיכך, הקמפוס מעניק לתלמידיו חינוך חובק­כל ויום לימודים ארוך, שהדגשיו הם:


דאגה לשלומם והתפתחותם התקינה של התלמידים, כולל מתן שירותי חינוך, תרבות, רווחה והזנה לאורך יום לימודים ארוך
•  מחויבות פדגוגית ומיומנות דידקטית המכוונת להבאת כלל תלמידי הקמפוס להישגים לימודיים נאותים ולהשתלבות מוצלחת בחברה
• טיפוח סגל חינוכי מחויב ומשכיל, בעל יכולת להכיל את הגיוון הקיים באוכלוסיית התלמידים והמסוגל לתת מענה באיכות אקדמית גבוהה
• טיפוח נורמות חיוביות של אזרחות והתנהגות, אשר עולות בקנה אחד הן עם חברה ישראלית דמוקרטית, יהודית ומודרנית, והן עם הצלחה במסגרת הלימודית העכשווית ובכל מסגרת אזרחית עתידית
• פיתוח אקלים חברתי, מרחב לשוני ותכנים לימודיים ותרבותיים, אשר מגלמים פתיחות, מודעות וכבוד כלפי מורשות התרבות של התלמידים על שונותם הרבה
• שילוב הורים וקהילה בסוגיות החינוך והרווחה של ילדיהם וכן בזימון של תכניות העצמה עבור ההורים והקהילה
• קשר שוטף עם גורמי הטיפול והרווחה העירוניים, ארגונים ומתנדבים מן המגזר השלישי, גורמי חוק ומשפט ממשלתיים וגורמים מעולם התעשייה וההיי­טק
גישה חינוכית המעודדת אחריות אישית וחברתית ואזרחות מעורבת ותורמת


עמדה ערכית
קמפוס "ביאליק רוגוזין" דוגל בחינוך הומניסטי ורב­תרבותי ופועל במסגרת החינוך הממלכתי­כללי לפיכך עשייתו החינוכית מקיימת זיקה ומחויבות לערכים הבאים:
• ערכי יסוד כלל ­אנושיים של כבוד האדם וחירותו, שוויון ערך האדם, אחווה אנושית וסולידריות חברתית ­ וזאת ברוח ההכרזה האוניברסלית של האו"ם בדבר זכויות האדם וזכויות הילד, כמו גם ברוח הכרזת העצמאות, חוקי היסוד וחוקי החינוך של מדינת ישראל
התרבות היהודית והישראלית וחוקי מדינת ישראל בכל התחומים העוסקים בשפת הדיבור והלימוד, זכויות וחובות אזרחיות, תכנים תרבותיים, חגים ומועדים, סמלים לאומיים ותכנית הליבה הלימודית
תרבות אזרחית דמוקרטית, הכוללת: גישה שוויונית, פלורליסטית וסובלנית» טיפוח אישיות אוטונומית וחשיבה ביקורתית» כבוד להכרעת הרוב והקפדה על זכויות המיעוט» הימנעות מכל כפייה או הטיה בענייני אמונה, דת, פולחן, מצפון אישי ואידאולוגיה חברתית
גישה קהילתית ורב­תרבותית אשר: א) דוגלת בהשתתפות משמעותית של כלל באי הקמפוס ­ תלמידים, מורים והורים ­ בשיח ובמעשה אשר מעצבים את דמות הקמפוס, תכניו ונהגיו»ב) מטפחת התייחסות מושכלת ומכבדת לקשת המורשות התרבותיות המאפיינות את קהילת הקמפוס ומאפשרת לתלמידים לתת ביטוי פומבי וגאה למורשתם התרבותית
ערכים מקצועיים של החינוך וההוראה, ובמרכזם: הבטחת המוגנות והרווחה של התלמידים, קידום התפתחותם הגופנית והנפשית, טיפוח תחושת ערך עצמי ואישיות אוטונומית, הקניית השכלה רחבה וכישורי חשיבה, ביסוס מידות טובות מוסריות ואזרחיות, קידום הישגיהם הלימודיים והשתלבותם המוצלחת בחברה, הקפדה על כבודם וזכויותיהם כפרטים וכחברים בקהילות תרבות שונות ומגוונות
•  ערכים ארגוניים ומוסדיים של היגיון והגינות, שיטתיות וגמישות, אחריות ואחריותיות, איכות ומקצועיות, שיתופיות ושקיפות, דוגמה אישית וקוליגיאליות, אמינות ודבקות במשימה


תפישה חינוכית ואתיקה מקצועית
אתיקה חינוכית מקצועית: המורים והעובדים של הקמפוס יפעלו על­פי יסודות האתיקה המקצועית של אנשי החינוך וההוראה, תוך מחויבות עליונה להבטחת שלומם, רווחתם, התפתחותם וכבודם של כלל התלמידים
פדגוגיה הומניסטית, דיאלוגית ומגוונת: כדי לזמן לתלמידים התנסויות משמעותיות של צמיחה ולמידה וכדי לקדם את מסוגלותם של התלמידים לרכוש השכלה ולהשתלב בחברה, הקמפוס ימסד תשתית רחבה ומגוונת של אמצעים פדגוגיים אמצעים אלה יכללו התייחסות לאקלים חינוכי של מוגנות והגינות; לקידום מצוינות אישיותית ולימודית; להיבטים רגשיים, חברתיים וקוגנטיביים-­השכלתיים; למגוון האינטליגנציות שהתלמידים מבורכים בהן» לסוגים השונים של דיאלוגים מעצימים שמאפיינים את החינוך ההומניסטי; לדרכי הוראה והערכה גמישות ומגוונות שמאפשרות לתלמידים להפיק מעצמם את המיטב ולהביאם להישגים לימודיים גבוהים
חיברות לישראליות: בנושאים הקשורים בחינוך ערכי וזהות ישראלית, הקמפוס יפעל מתוך נאמנות למטרות חוק החינוך הממלכתי ולאור דו"ח ועדת שנהר (שכותרתו "עם ועולם") ודו"ח ועדת קרמניצר (שכותרתו "להיות אזרחים"), כשלנגד עינינו הייעוד החינוכי של טיפוח אדם: א) מעורה ובקיא בתרבות היהודית והישראלית, ב) בעל גישה הומניסטית פלורליסטית וסובלנית, ג) שניחן בעמדה מושכלת ומכבדת כלפי תרבויות אחרות, ד) השותף בדמוקרטיה הישראלית כאזרח מעורב, משכיל, הגון ואחראי
טיפוח רב­-תרבותיות: מתוך המחויבות לחברה ישראלית, דמוקרטית, סולידרית ורב­-תרבותית, העשייה החינוכית בקמפוס תתמוך בהתפתחותן של זהויות רבות ומגוונות, תוך הקפדה על: א)יחס של כבוד לשונות הבין­-תרבותית והרב­-לשונית, כולל שימור המאפיינים הייחודיים והמבחינים של כל קהילות התרבות. ב) שותפות כלל התלמידים, הן בליבה התרבותית והאזרחית של ישראל והן בדפוסי חשיבה והתנהגות של פתיחות, גמישות וסובלנות המאפשרים חיים נאותים בחברה מרובת הבדלים בין­-אישיים ובין­-תרבותיים
גישה קהילתית והשתתפות משמעותית: כדי לקדם השתתפות משמעותית ומכובדת לכלל המעורבים בקמפוס בעיצוב דמותו ונהגיו, יפעלו בקמפוס מנגנונים וערכאות ­ דוגמת מועצת תלמידים, נציגות הורים ופורומים של מורים ­ שבהם יתקיימו דיונים,
גישורים והכרעות בתחומים השונים הקשורים לתוכני הלימוד, האקלים החינוכי ונורמות ההתנהגות
תכנית הלימודים: כדי לתת מענה הולם למאפיין הרב-­תרבותיות, לצד לימודי הליבה של החינוך הממלכתי יקיים הקמפוס גם חטיבת לימודי תרבות ואזרחות. אלה יכללו הן מקורות ומגמות בתרבות העולם (כולל המזרח הרחוק, המזרח התיכון הקדום, יוון ורומא, יהדות, נצרות ואיסלאם, תולדות אפריקה ואמריקה, דתות ואידאולוגיות), והן חינוך לאזרחות דמוקרטית (הכולל ידע היסטורי, תולדות ומגילות זכויות האדם, דוגמאות למופתים דמוקרטיים ולקטסטרופות אנטי­דמוקרטיות, היכרות עם המציאות הפוליטית הגלובלית העכשווית ­ כולל משבר האקולוגיה והצורך בחינוך לאחריות סביבתית).
שגרת חיים, טקסים ומועדים: על יסודות השילוב בין תכנית הלימודים הליבתית, העמדה ההומניסטית, הגישה הרב­תרבותית ומסבירת הפנים, והפדגוגיה הגמישה והמגוונת, הקמפוס יחתור ליצירת שגרת חיים שבה:
•  כלל קהילת הקמפוס מודעת למורשות התרבות של באי הקמפוס ומכבדת אותן
•  כלל הלומדים שותפים ומחויבים לליבה ערכית ולימודית בתחומי דעת מרכזיים ובטקסים ומועדים מרכזיים של מדינת ישראל
•  לכלל הלומדים שמורה הזכות לקבלת הכרה ולמתן ביטוי בעניינים הקשורים במורשת התרבותית שלהם
• לכלל באי הקמפוס שמורה הזכות ליהנות מחופש בחירה בתחומים מסוימים שבהם הדעת, הנוהג או הפולחן עומדים בסתירה ברורה ליסודות המורשתיים של אותם תלמידים, מורים או הורים
• כלל סגל הקמפוס ישקוד על התפתחות מקצועית, הרחבת הדעת ומעורבות בית­-ספרית כדי להעמיד לרשות התלמידים סביבה חינוכית מיטבית לצמיחה אישית והשתלבות חברתית
• כלל קהילת הקמפוס מחויבת בדפוסי התנהגות ודיבור אשר נאמנים לחוקי המדינה ולערכי הדמוקרטיה, ובמקרים שבהם מתקיימות התנגשויות בין אלה לבין עמדותיהם ונהגיהם של התלמידים או הוריהם, אזי חובתם של המורים להתייצב בנועם ובכבוד אך בנחישות ובעקביות לצד חוקי המדינה וערכי הדמוקרטיה


ה"אמנה החינוכית" הוכנה ע"י צוות החינוך וההוראה של הקמפוס תוך שיתוף תלמידים והורים,
ובסיוע של "המרכז לאתיקה בירושלים", "קתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי" במכללת סמינר הקיבוצים, קרן רש"י והפדרציה היהודית של לוס­ אנג'ל