ראשי כישורים חברתיים

 כישורים חברתיים

20/10/2014

* איך יודעים שהילד מוכן לכתה א'
* סיפור צמיחה בקבוצת ילדים לפיתוח כישורים חברתיים מאת :קרן כהן
חברים-טיפול קבוצתי לשיפור כישורי חיים