ראשי חזון

 חזוןמרכז חינוכי טיפולי "אביב" שואף למימוש זכותו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, למיצוי הפוטנציאל הקיים בו בדרך של קבלה וכבוד כחבר שווה זכויות למען שילובו במערכת החינוכית הרגילה.

בדרך האישית הייחודית לו: על פי  הקצב , היכולת,הכישורים וסגנון למידה.

ה"אני מאמין" של המרכז רואה את השונות כערך מוביל בחיים ,רואה את הילד במרכז על מכלול נטיותיו, כישוריו וקשייו.

המרכז מחוייב לישם את ההויה הפילוסופית הערכית שבסיסה מצויה התפיסה ההומניסטית  מערכתית המושתתת על ערכים של כבוד האדם , חירותו וחופש הביטוי שלו .