ראשי רציונל

 רציונל


חוק החינוך המיוחד מורה להעניק זכות קדימה להשמתו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל על פני השמתו במסגרת החינוך המיוחד.
בכך יש "משום הכרה ביכולתם של כל התלמידים ללמוד, וזכותם ללימודים מעניק הכרה וקבלה של שונות בין בני אדם כמרכיב בסיסי וטבעי " (מתוך דו"ח ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד, תמוז תש"ס יולי 2000).
 
מרכז טיפולי "אביב" מטרתו לתת תשובה ומענה מקצועי כאחד מתוך שרותי התמיכה, שנקבעה במסגרת תכנית השילוב.
המרכז מטפל בילדים בעלי צרכים מיוחדים הנמצאים בחינוך הרגיל אשר ועדת השילוב החליטה על זכאותו לתוספת של הוראה ולימוד.
 
ה"אני מאמין" של המרכז מאמין ורואה את השונות כערך מוביל בחיים. רואה את הילד במרכז על מכלול נטיותיו, כישוריו וקשייו.
מטרת העל לממש את זכותו של הילד להגיע למיצוי הפוטנציאל האישי הייחודי לו.
 לאור התהליכים והשינויים שהתרחשו בקרב הקהילה, פיתח המרכז מישורים נוספים הנובעים מתוך תפיסה קהילתית מניעתית הדוגלת בתפיסה שככל שנאתר נטפל ונדריך מוקדם יותר כך נוכל לקדם וסגור פערים.
 
במבנה האירגוני של המרכז יש התייחסות לארבעת זרועות המרכז:
 
 המרכז כמערך טיפולי.
     ריפוי בעיסוק
     טיפול באומנויות
     תקשורת ושפה
     מיומנויות למידה
     הדרכת הורים
 
 המרכז כמרכז העשרה ומניעה.

• המרכז כמרכז הדרכה והכשרה.

• המרכז כמרכז השתלמות.