ראשי סמל בית הספר

 סמל בית הספר

                                      

 ​​​​​​