ראשי לוח צלצולים

 לוח צלצולים

8:00-8:55  שיעור ראשון

8:55-9:40  שיעור שני

9:40-9:50  הפסקת אוכל

9:50-10:10 הפסקה

10:10-10:55 שיעור שלישי

10:55-11:40 שיעור רביעי

11:40-11:50 הפסקת אוכל

11:50-12:00 הפסקה

12:00-12:45 שיעור חמישי

12:45-13:25 שיעור שישי

13:25-13:35 הפסקה

13:35-14:20 שיעור שביעי

 14:20-15:00 שיעור שמיני