ראשי מבנה ארגוני

 מבנה ארגוני

המבנה הארגוני של בית הספר הינו מבנה מעגלי היררכי – המעגלים חובקים זה את זה ומבטאים את הקף האחריות של בעלי התפקידים בבית הספר מהמרכז החוצה.


"כל אדם גדול כגודל המשימה שהוא משרת, תמיד תסתכלו קדימה באמונה ולצדדים באהבה"            

שמעון פרס 

 


 

כל בעל תפקיד נושא משרת אימון המחייבת אותו להיות בעל אחריות מקצועית מערכתית. באחריותו להבטיח הגשמת מטרות התחום עליו הוא מופקד בתיאום עם מנהלת בית הספר.

בית הספר מנוהל ע"י מנהלת בית הספר בסיוע הצוות המוביל. מנהלת ביה"ס אחראית על כל המעגלים התפקודים של ביה"ס, מטפלת בכל הבעיות לאחר שעברו טיפול במעגלי התמיכה המתאימים ומקיימת קשרים עם גורמים חוץ בית ספריים: משרד החינוך, הרשות המקומית, הנהגת ההורים ועוד.


סגנית פדגוגית

תחומי אחריות/פעילות:
* שותפה למנהלת בית הספר בכל הקשור לתוכנית העבודה המוסדית ולהובלת בית הספר להשגת יעדיו.
 שותפה בהובלת נושאים פדגוגיים הכוללים תכנון ביצוע ואחריות לתוצאות.
 אחריות על ארגון ההוראה והלמידה, מיפוי תהליכי ההובלה, תהליכי הערכה ומשוב המתקיימים בביה"ס.
 יצירת קשר שוטף בין הצוותים השכבתיים והמקצועיים לבין צוות מוביל להעברת מידע וחשיבה משותפת על סוגיות שונות העולות בצוות ביה"ס.


חברת צוות מוביל

תחומי אחריות/פעילות:
 דיון וחשיבה על סוגיות שונות העולות בחיי ביה"ס.
 אוזן קשבת לצוות החינוכי בנושאים שונים.
 הובלה וקידום ביצוע תוכנית הפעולה הבית ספרית.
 חשיבה משותפת לקראת קבלת החלטות במצבי משבר וחרום ברמה הבית ספרית.


היועצת החינוכית

תחומי אחריות/ פעילות:
 קליטת תלמידים ושיבוצם בביה"ס לכיתות בהתאם לראייה מערכתית ונתוניה.
 קבלת מידע והעברת מידע על תלמידים בתהליך המעברים.
 מיפוי תלמידים, טיפול והפנייה לגורמים רלוונטיים: בתוך בית הספר ומחוץ לבית הספר.
 שיתוף פעולה שוטף עם הצוות החינוכי לעדכון, קבלת החלטות והמשך טיפול בנושאים שונים הקשורים לתלמיד/ה ומעקב אחריהם.
 הכרות והבנת הצרכים של הצוות החינוכי בתחום האח"מ וכישורי חיים ומתן מענה בתחום זה.
 הובלת תוכנית "צבעים של בוקר".
 שיתוף פעולה עם הורים וייעוץ מתאים לטובת הצרכים של התלמיד/ה.
 קידום תחום החונכות בביה"ס בשילוב עם הרכזת החברתית.


רכזת הטיפול בפרט

תחומי אחריות/ פעילות:
 ריכוז המידע על התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים.
 ריכוז וועדות השילוב הבית ספריות.
 שותפה לחשיבה הקצאת המשאבים על פי סדרי עדיפות מערכתיים ופרטניים.
 תאום תוכניות עבודה של כלל הגורמים המלמדים ומטפלים בתלמיד/ה.
 הנחייה של החינוכאים לבניית תוכניות עבודה אישיות ומתן כלים להתמודדות עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
 מעקב שוטף אחר התקדמות אוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים.


אחראית תחום לימודי: חינוך לשוני, מתמטיקה, אנגלית ומדעים

תחומי אחריות/ פעילות:
 בקיאות בסילבוס של התחום עליו הוא מופקד/ת, בתכנים ובחומרים שבתחומו.
 השתתפות בהשתלמויות על מנת לקדם את הוראת התחום בשיטות הוראה מגוונות תוך שימוש בחלופות בהערכה בהתאם לצורכי התלמידים.
 הכנת תוכנית לימודים בית ספרית כחלק אינטגראלי מתכנית העבודה הבית ספרית.
 שיתוף פעולה עם החינוכאים והנחייתם בתכנון התכנית השנתית המדגישה ומשלבת את התכנים הנוגעים לתחום אחריותו.
 בחינת המענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (מצטיינים, מתקשים/ בעלי לקויות למידה) בתחום הלימוד עליו הוא אחראי תוך היועצות עם גורמים שונים בצוות ביה"ס: מחנכים, צוות טיפולי, מנהלת.
 הובלת יוזמות ופרויקטים תוך שיתוף הצוות בתכנון ובישום שלהם.
 ארגון תיק תחום בית ספרי הכולל: תוכניות לימודים, מבחנים, דרכי הערכה, חומרי למידה ואמצעי המחשה.

רכזת חינוך חברתי וחברת הילדים

תחומי אחריות/ פעילות:
 לפעול לקידום מנהיגות התלמידים בבית הספר בכלל ולסייע בעיצוב מנהיגות מועצת תלמידים בפרט.
 אחראית, כנציגת הנהלת בית הספר, לקיום בחירות דמוקרטיות למועצת תלמידים.
 הדרכה והנחייה של מועצת התלמידים הנבחרת במהלך השנה בגיבוש תוכנית עבודה שנתית תוך התחשבות בצורכי התלמידים בבית הספר.
 שילוב נציגי מועצת תלמידים בפורומים שונים הקיימים בבית הספר ושילובם בקבלת החלטות.
 תמיכה במחנכות לשילוב תלמידי הכיתות בפעילות ועדות בית ספריות.
 הטמעת תוכנית "מפתח הלב" בקרב מחנכות ביה"ס.
השתתפות בהשתלמות רכזים בתחום.


רכזת אירועים וקהילה

תחומי אחריות/ פעילות:
 אחראית על לו"ז כלל הפעילויות הבית ספריות החודשיות והשנתיות (האירועים, המופעים והטיולים).
 אחראית לקידום פעילות חברתית - קהילתית בביה"ס תוך שיתוף פעולה עם צוות חינוכי, אחראית חינוך חברתי, הורים, צופים, וקנטרי למד.


רכזת ביטחון ובטיחות – עב"ט

תחומי אחריות/ פעילות:
 מעקב ודיווח על האבטחה והבטיחות בבית הספר למנהלת בית הספר.
 בדיקה חודשית של המקלטים, ציוד חרום ואמצעי המיגון בבית הספר.
 הדרכת החינוכאים והתלמידים בנוהלי ההתנהגות בעת אירוע חרום, קביעת ממלאי תפקידים הכשרתם ותרגולם כולל תרגיל מוסדי ארצי.
 בקרה על ביצוע סריקות וכניסת זרים לשטח בית הספר.
 בקשת אישור מחדר מצב לטיולים הבית ספריים.
 דיווח לקב"ט על כל יציאה תלמידים לפעילות מחוץ לשטח ביה"ס.
 הכנת מערכת תורנות לחינוכאים, בשעת ההפסקה. ומעקב אחר ביצועה
 השתתפות בהשתלמויות וכנסים בתחום.
 עדכון תיק ביטחון מוסדי.
 הפעלת משמרות הזה"ב ומעקב.
 תאום פעילויות הדרכה במגרש הזה"ב.
 הפעלת יום זה"ב בבית הספר ויום קהילה ומשטרה בתאום עם רכזת חברה וקהילה.


אחראית מערכת

תחומי אחריות/ פעילות של אחראית מערכת:
 לסייע בהכנת רשימת מורים מחליפים ועדכונה אחת לרבעון.
 סיוע בארגון מערכת השעות כאשר יש פעילות בית ספרית כיתתית או שכבתית.
 סיוע בארגון מערכת השעות כאשר מורים חסרים.


חינוכאי/ת

תחומי אחריות/ פעילות:
 להוות דוגמה אישית בהופעה האסתטית, בשפה התקינה והנקייה, ביחס לסובבים אותו ולסביבה הלימודית ומרחב ביה"ס.
 להכיר את תלמידיו, לקבל אותם, להוביל אותם ולהתייחס לכל אחד מתלמידיו בכבוד בהגינות וביושר.
 ליצור אווירה לימודית, אסתטית, נקייה, חברותית, תומכת.
 לגלות אחריות על שלום תלמידיו בזמן שהם נתונים להשגחתו במהלך יום הלימודים ואחריו. לא לעזוב תלמיד במצוקה ולהגן עליו מכל פגע.
 ליצור קשר בין התלמידים, להיות אוזן קשבת ולגלות מוכנות לכוון ולייעץ.
 לחנך לסדר, דייקנות, שמירה על רכוש, משמעת, התמדה, אחריות ולהקנות הרגלי עבודה.
 לבדוק נוכחות התלמיד בתחילת כל שיעור ובמהלכו.
 למלא תורנויות בהפסקות.
 לבצע מבחנים לפי לוח הנקבע מראש.
 להופיע בישיבות המורים הקשורות לתפקידיו.

אין תגיות