ראשי ואהבת

 ואהבת

ואהבת.jpg
תכנית 'ואהבת' להעצמת אמפתיה ופיתוח אינטילגנציה רגשית

השנה התחלנו ליישם בכיתות א' ו - ב' תכנית חווייתית נפלאה להעצמה של אמפתיה ואינטליגנציה רגשית ולפיתוח ושיפור האקלים החברתי המיטבי.

הפעלת התכנית בכיתות מתאפשרת הודות לשיתוף פעולה עם אגף החינוך של עיריית תל אביב יפו ועם הפיקוח של משרד החינוך והודות לתרומה הנדיבה של עמותת ׳ואהבת׳ שחרטה על דגלה קידום ערכים של הקשבה, שיתוף פעולה, סובלנות וכבוד הדדי בקרב ילדים, בני נוער ומבוגרים.

מדובר בתכנית בינלאומית וותיקה ומצליחה המבוססת על חקר מדעי המוח וההתנהגות - במסגרתה מתקיים מפגש שבועי מונחה של ילדי הכיתה עם אמא ותינוק בן 3 חודשים. (מצ״ב מסמך נפרד ובו פירוט על התכנית ועל המתודות והרציונל העומד בבסיסה). ההתכנית מלווה בתהליך עמוק ומובנה ופועלת במסלול דו שנתי כך שילדי כיתה א' שחוו אותה בשנת הלימודים הקודמת ממשיכים בתהליך גם השנה וזאת על מנת ליצור רצף ולהטמיע ולהעמיק את השפעתה.

אנחנו, הורים ואנשי חינוך, יודעים עד כמה חשוב לתת מקום וזמן לתהליכי ההבשלה וההפנמה של תכניות מסוג זה ולכן אני שמחה על העובדה שהתכנית הנה ארוכת טווח ומאפשרת לילדים לא רק לחוות את החוויה, אלא גם להפנים אותה הן מבחינה רגשית והן מבחינה קוגניטיבית.

חשוב לציין, כי המחקרים הרבים שנערכו על התכנית מלמדים על כך שהיא תורמת תרומה משמעותית לא רק לפיתוח אמפתיה ואינטליגנציה רגשית בקרב הילדים, אלא גם תורמת תרומה משמעותית לקשר בין המחנכות המנחות את התכנית לבין ילדי הכיתה. לעיונכם מצורף העתק של המחקר שערכה רשות המחקר של מכללת לוינסקי ברשותו של פרופסור איציק גילת.
ממצאי מחקר זה זהים לממצאי המחקרים שנעשו על התכנית ברחבי העולם, והם מצביעים על היתרונות המובהקים להם זוכים הילדים שהשתתפו בתכנית בהשוואה לקבוצות ביקורת של ילדים שלא השתתפו בה.
יתרונות אלו באים לידי ביטוי בעיקר במישורים המהווים את הבסיס ההכרחי ליצירת מערכות יחסים המבוססות על אמפתיה, הקשבה, שיתוף פעולה ועזרה הדדית, כמו גם להפחתה של תופעות אלימות, אגרסיביות וכד'.

אנחנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת להעניק לילדי בית הספר את הטוב ביותר ואני שמחה על כך שמתאפשר לנו להעניק להם את החוויה החשובה והייחודית שמספקת תכנית זו. 

תקציר המחקר מכללת לוינסקי 2015.pdfתקציר המחקר מכללת לוינסקי 2015.pdf

ואהבת - תיאור פעילות.pdfואהבת - תיאור פעילות.pdf 

אתר ואהבת