ראשי תל"ן בארן

 תל"ן בארן

תל"ן - תכנית לימודים נוספת
תכנית לימודים נוספת, שאינה נלמדת במסגרת תכנית לימודי החובה של בית הספר.

שילוב תל"ן בביה"ס מאפשר:
העשרה של יום הלימודים, יצירת סקרנות והרחבת אופקים בנושאים מגוונים.
פיתוח כישורים אישיים וחברתיים, בדרך שונה מהנעשה בד"כ בכיתה (משחק, דרמה , יוגה וכדומה)
תכניות תל"ן מופעלות במספר רב של ביה"ס בתל אביב ונתפסות כהצלחה בקרב ההורים התלמידים וההנהלות.
  
בנוסף לשעורי התל"ן וההעשרה  תלמידי בית הספר נהנים מפעילויות חד פעמיות חיצוניות כמו מפגשים עם סופרים, ימי ספורט, ימי שיא שונים, אירועים בבית הספר.​