חזון בית הספר

24/08/2017

ביה"ס פועל ברוח הגישה ההומניסטית, המתמקדת באדם על מכלול הוויה ורואה בו ישות בעלת כיוון וקצב התפתחות משלו.
על כן שואף צוות ביה"ס:
 
1.לפתח את הפוטנציאל האישי של  מלמדים ולומדים, וזאת על מנת לאפשר לכל אדם לממש ולהביא לידי ביטוי כישורים חברתיים וערכיים ראויים עם מכוונות עצמית גבוהה.
 
2.לשלב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים מתקשים ומצטיינים, בכתות החינוך המיוחד והחינוך הרגיל. בשילובם רואה צוות בית הספר חוזק חברתי וערך מרכזי ומתוך כך פועל לאפשר לכל אחד מהם להגיע למימוש יכולתו ולהצטינות אישית.
 
3.לשלב את הקהילה בעשייתו החינוכית, תוך נסיון מרכזי לענות על צרכיה ואפיוניה המרכזיים, בדגש על מודעות וטיפוח ערכי הסביבה.
 
4. לחזק תחושת שייכות, כבוד, אכפתיות וערבות הדדית בין השוהים בביה"ס - ילדים ומבוגרים, תוך מחויבות הצוות - לא לוותר על איש.
 
 
 


 
 

אין תגיות