טקסט תיאורי

​טקסט זה מתאר אירוע, דמות, חפץ, מקום, נוף ועוד, מנקודת ראותו האישית של הכותב.

התיאור מבוסס על עובדות ונתונים אובייקטיבים, בהן מובלטות החוויות האישיות של הכותב והתרשמותו,

הבאות לידי ביטוי בשמות תואר רבים כדי להעביר את החוויה לקורא.

 

בתהליך כתיבת טקסט תיאורי, התלמיד צריך לתרגם מידע מערוץ אחד (חזותי- שמיעתי- תפיסתי) לערוץ

אחר (מילולי), לעבדו וליצור ממנו לבסוף טקסט תיאורי מפורט, ממוקד ומלוטש ככל האפשר.

 

במשימת תיאור נוף, יש להתייחס לשני תת הסוגים של התיאור:

1. תיאור שימושי- מעשי- ענייני.

2. תיאור אמנותי.

 

על התלמיד לתת תמונה בהירה וממוקדת של הנוף המבוקש, תוך התייחסות לחושים (תיאור חזותי, תיאור

הצלילים, הריחות, המרקמים) וגם לנקוט עמדה ולהפגין חשיבה ביקורתית ביחס לנוף.התלמיד יכול לבטא

את זויות הראייה שלו כלפי מושא התיאור באמירה ביקורתית מפורשת, אבל גם בצורה מובלעת, על ידיד

אמצעיים לשוניים וסגנוניים.

תבנית (לדוגמה) לכתיבת תיאור מקום:

בתיאור מקום, יש להתייחס לנמען- כיצד יזהה הקורא את המקום כשיגיע אליו?

  • שם המקום.
  • סוג המקום (מוזיאון, פארק, מוסד ציבורי וכו').
  • איזור בו המקום נמצא (עיר, שכונה, רחוב).
  • סימני זיהוי ייחודיים למקום.
  • תיאור כללי אובייקטיבי (שימוש במילים המתארות גודל, צבע, קולות).
  • תיאור סובייקטיבי (רשמים אישיים מהמקום: יפה, מאיים, נעים, מרתק, מיוחד, מרשים וכו').

גלויות מן הנוף הצלילי שלנו/ מדריך למורה
מדריך למורה במקצוע "כלים שלובים"/ תכנית היל"ה