יום המורה תשע"ז- 2016 בתל-אביב - יפו

22/12/2016

​יום המורה תשע"ז - 2016 צוין היום בכל חדרי המורים בבתי הספר העירוניים בעיר במשלוח עוגיות

מתוק וחגיגי, מעשה ידי תלמידי 'אכפת' המשתתפים במיזם העסקי 'קוקיות'.

teacher_day_1.JPG
לכל משלוח, שניתן כהוקרת מינהל החינוך למורות ולמורים בעירנו, צורפו מילותיו של יהודה אטלס.

להלן קטע מהדברים:

"לא לכפות - אלא לשכנע

לא לאכוף - אלא ללבן

לא לסבך - אלא לפשט

לא להטיל דופי - אלא להורות דרך

לא ללגלג - אלא לעודד

לא לחטוף - אלא להיות מופת אישי

לא לייאש - אלא לעודד תקווה

אם תדע כל אלה -

כי אז מחנך הנך!"