'במבט על' השתלמות רכזי תקשוב מיוחדת במינה

18/03/2015

בסוף חודש ינואר, יצאו רכזי התקשוב לשלושה ימי השתלמות בשלומי.

ההשתלמות השנה הייתה בסימן של שיתופיות וכללה רכזים מבתי הספר של החינוך המיוחד ורכזי שנה א'

מבתי הספר היסודיים בעיר.​ הנחת היסוד של היציאה המשותפת הייתה חיזוק והרחבה של קהילת מובילי

התקשוב העירונית.

shlomi_2015_1.jpg

הם למדו על אפליקציות שונות המאפשרות תיעוד באמצעים חזותיים דרך מכשירי קצה כמו Pinterest,

camera360, pixlr כאשר הלמידה התרחשה, שותפה ותועדה דרך סביבת הענן העירוני 365

shlomi_2015_2.jpg shlomi_2015_4.jpg
בנוסף, הרכזים עברו סדנה חווייתית, מקצועית, אישית עם עידית ניארי יועצת ארגונית.

ההשתלמות בשלומי ממשיכה את דרכה בימים אלו, במרכז פסג"ה תל אביב 'למידה משותפת מקוונת'.

אליה שותפים כל בתי הספר של החינוך המיוחד וכן רכזים של בתי הספר היסודיים. שיתופי הפעולה בין

בתי הספר רוקמים עור וגידים עם יוזמות ורעיונות לשיתופי פעולה.

shlomi_2015_9.jpg