תפקיד הרכז

4/02/2013

תפקיד הרכז
תפקידו של מורה/רכז בתפקיד הדרכה בנושא התקשוב הינו חשוב ומרכזי בהובלת השינוי בצוות הן בתרבות הארגונית והן בתהליכים פדגוגיים: 
     
· מסייע ויועץ למנהל בית-הספר בתהליך הנחלת תרבות התקשוב למערכת שהוא 
  מופקד עליה.
· מסייע למנהל בית הספר בבניית תכנית התקשוב הבית ספרית ופועל ליישומה
· מנחה את המורים ובעלי התפקידים האחרים בבית-הספר בבחירה ובשילוב 
  פעילויות ממוחשבות, בהכרת
השימוש בהן וביישומן לקידום תהליכי ההוראה-
  למידה-הערכה איכותיים בתחומים
 השונים.
· יוזם פעולות חינוכיות המכוונות להעלאת המודעות לסכנות ברשת, לשמירה על כללי התנהגות ואתיקה בסביבה
  המתוקשבת ולשמירה על זכויות יוצרים
· אחראי על מימוש הפתרון הטכנולוגי לניהול ידע לימודי ומידע פדגוגי בית ספרי, בדגש על הפורטל והמנב"ס
   ותוכנות העזר.
· נפגש באופן קבוע עם מדריך האשכול, מקבל ממנו הנחייה מקצועית ופועל להטמעתה בבית הספר
· מסייע למדריך האשכול לבנות ולהפעיל את ההשתלמות המוסדית
· משתתף בהשתלמות חוץ מוסדית בהיקף של 60 ש"ש.
· מתאם עם התומך הטכני את פתרון הבעיות הטכניות הקשורות בהפעלה השוטפת של מערכת המחשבים,
  התוכנות והמערכת המייצגת את הפתרון הטכנולוגי, תוך הפניה לגורמים מקצועיים שונים בעת הצורך.
 
(מתוך תפקיד רכז בית ספרי, מנהל מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך)