מובילות ירוקה

תכנית 'מובילות הירוקה' הינה תכנית עירונית המשותפת למחלקה לחינוך יסודי ולרשות לאיכות

הסביבה בתל-אביב-יפו. התכנית נועדה לקדם ערכים סביבתיים בבתי הספר ובקהילה בהובלת

קבוצת תלמידים ומורה הנקראים "מובילים ירוקים".

 

התוכנית מפתחת מנהיגות סביבתית של התלמידים, על ידי כך שהיא מאפשרת יוזמה, תכנון,

עשייה פעילה ורתימה של ילדים ומבוגרים בקהילה לאותה פעילות שנבחרה.

 

בכל שנה נבחר נושא מרכזי עירוני שכל המובילים הירוקים בבתי הספר היסודיים מקדמים. לפני שנה,

לדוגמא, הנושא היה 'טבע עירוני', דרכו אימצו בתי הספר אתרי טבע עירוניים וחקרו את הצמחים,

בעלי החיים, השינויים וההתפתחויות של הסביבות. 

השנה נבחר הנושא "צמצום טביעת הרגל האקולוגית", שילווה את בתי הספר בשנים הקרובות.

הוא יכלול את הנושאים:

1. צמצום צריכה.

2. קיימות ואופנה.

3. נעים בשכונה.

4. שהחוף לא יחלוף.

5. תזונה קיימת.  


שיתוף הפעולה עם תכנית התקשוב העירונית מאפשר לתהליכי החקר והתוצרים להיות חווייתיים,

חדשניים, משחקיים ורלוונטיים למיומנויות המאה ה- 21. שיתוף הפעולה מתבצע בליווי המדריכים

בתכנית, בתי ספר וגם בתכנית "בדרך", במסגרתה נכתבה מודולה משותפת העוסקת בחקר ותיעוד

הסביבות הבית ספריות, הקהילתיות והעירוניות של התלמידים- למודולה לחצו כאן.

 

באמצעות למידה מבוססת מקום התלמידים חוקרים ומתעדים את הסביבות בהן הם פועלים, ויוצרים

"תחנות" כשכל תחנה מהווה עצם למידה המשקף את תהליך הלמידה, אך גם את התוצר.

הטכנולוגיה מאפשרת את נגישות המידע לכל אחד ובכל זמן. התלמיד הוא היוצר של התוכן ובכך מיישם

את מה שלמד בצורה חווייתית ויצירתית, שהיא לגמרי שלו. השימוש של הלומדים, העמיתים, הקהילה

(ואף אנשים זרים העוברים במקום) בתוכן, שיצר התלמיד והמשובים, שיינתנו לו על ידם יהפכו את

היצירה שלו למשהו בעל ערך, משמעות ורלוונטיות בעולם האמתי.

 

במסגרת שיתוף הפעולה נבנו מספר חוויות מומלצות:

1. פאזל טבע עירוני בשלולית החורף- נבנה על ידי מדריכות 'מובילות ירוקה'.

2. אני מאיר את ציפורי העיר בפארק דרום- נבנה על ידי בי"ס הבעל שם טוב.

3. ניטור אקולוגי בפארק הירקון- נבנה על ידי עינב זאגא במסגרת כנס 'מובילות ירוקה'.

4. חוויה בגן הסלעים בבית ספר אלחריזי- נבנה על ידי בי"ס אלחריזי.

5. טבע עירוני בחורשה מאחורי בית הספר- בי"ס דוד ילין.