רציונל מובילות ירוקה

​תכנית המובילות הירוקה הינה תכנית עירונית משותפת של המחלקה לחינוך יסודי והרשות לאיכות הסביבה

בתל-אביב-יפו. התוכנית נועדה לקדם ערכים סביבתיים בבתי הספר ובקהילה בהובלת קבוצת תלמידים

ומורה הנקראים "מובילים ירוקים".

התוכנית מפתחת מנהיגות סביבתית של התלמידים, על ידי כך שהיא מאפשרת יוזמה, תכנון, עשייה

פעילה ורתימה של ילדים ומבוגרים בקהילה לאותה פעילות שנבחרה. השנה, כדי להוסיף לתכנית למידה

חווייתית, אחרת וחדשנית החל שיתוף פעולה עם תכנית התקשוב העירונית.

 

מידי שנה-שנתיים נבחר נושא מרכזי עירוני שכל המובילים הירוקים בבתי הספר היסודיים מקדמים.

הזרקור השנה הינו על הנושא "טבע עירוני" שהסיסמה המלווה אותה הינה:

"אני מאיר את הטבע בעיר".

movillot_yeroka_logo_big (550x381).jpg

כל בית ספר התחבר לנושא מזווית אחרת. חלק מבתי הספר אימצו אתרי טבע עירוני כמו: בריכות החורף

הצפונית והדרומית. הם זורעים צמחים חד שנתיים, שותלים פקעות ובצלים של צמחים המאפיינים את

המקום ועוקבים אחר ההתפתחות והשינויים. כמו כן, הם משתתפים כמסבירים באירועים עירוניים. בתי

ספר אחרים עוסקים בשמירה על מגוון הציפורים. הם לומדים להכיר את הציפורים באתר שבחרו, מכינים

תיבות קינון, פינות האכלה ועוד. אחרים מטפחים גינה אקולוגית בביה"ס המשמשת מקור משיכה לבעלי

חיים והשבת הטבע לעיר. התלמידים חוקרים תוך כדי עשייה את הסביבה הקרובה.

 

העיסוק ב"טבע עירוני" מהווה חלק מחינוך לאזרחות פעילה, תוך שהוא מפתח גם את היכולת לזהות

ולהכיר מאפיינים של הסביבה, לגבש שאלות חקר לאסוף נתונים ולנתחם.

השינויים הטכנולוגים ובמרכזם הכניסה של מכשירים ניידים (סמארטפונים וטאבלטים) מאפשרים את

למידת הטבע לרלוונטית יותר על ידי התנסויות במרחב של העולם שמחוץ לכיתה.

 

באמצעות למידה מבוססת מקום התלמידים חוקרים ומתעדים את הסביבות בהן הם פועלים, ויוצרים

"תחנות" כשכל תחנה מהווה עצם למידה המשקף את תהליך הלמידה, אך גם את התוצר.

הטכנולוגיה מאפשרת את נגישות המידע לכל אחד ובכל זמן. התלמיד הוא היוצר של התוכן ובכך מיישם

את מה שלמד בצורה חווייתית ויצירתית, שהיא לגמרי שלו. השימוש של הלומדים, העמיתים, הקהילה

(ואף אנשים זרים העוברים במקום) בתוכן, שיצר התלמיד והמשובים, שיינתנו לו על ידם יהפכו את

היצירה שלו למשהו בעל ערך, משמעות ורלוונטיות בעולם האמתי.

 

מטרת הפעילות של התלמידים היא להעמיק את האחריות של הקהילה לטבע העירוני, תוך שימור המגוון

הביולוגי. הידע שהתלמידים יצרו מאפשר לכל אחד בקהילה להכיר וליהנות מהטבע העירוני בדרך של

משחקים, סיורים ופעילויות של שמירה וטיפוח. פעילויות אילו אמורות להגדיל את מעורבות הקהילה

והשמירה על הטבע העירוני.


 

לחזרה למרחב מובילות ירוקה לחצו כאן