MeetUp- החינוך כחלק מתפיסת העיר החכמה

5/04/2017

לפני כשבוע נערך מפגש ה- MeetUp עירוני ב'הספרייה', שעסק בתחום החינוך בעיר תל-אביב - יפו

כחלק מתפיסתה כעיר חכמה.

 

בפאנל לקחו חלק: שירלי רימון ברכה- מנהלת מינהל החינוך, פרופ' גילה קורץ - ראש המגמה לתואר

שני בתקשוב ולמידה, בי"ס לחינוך, המרכז ללימודים אקדמיים, גיא לוי- סמנכ"ל מט"ח ומנהל חדשנות,

חסי רן- מנהלת מחקר ופיתוח וסגנית מנהל תיכונט ע"ש אלתרמן ת"א, בת שבע משה- מנכ"לית

יוניסטרים וד״ר יונתן מנוחין - מנכ״ל המכון הישראלי לחדשנות.

Guy_Yechiely_297.jpg

תחילה הציגה שירלי את החינוך בעיר, הגידול בתלמידים ובתי הספר החדשים שנפתחים, אתגרים

רבים כמו היעדר שטחים לבינוי ופערים בין הצפון לדרום והמטרות של מערכת החינוך העירונית

לשנים הקרובות.

 

לאחר מכן נערך פאנל בו דנו המשתתפים באתגרים, הצלחות וכישלונות של יזמים ומיזמים בעולם

ה- Ed-Tech, שוויון הזדמנויות בחינוך דרך טכנולוגיה, תפקיד בית הספר ומערכת החינוך בכלל סביב

תחום החדשנות, המיומנויות הנדרשות היום מתלמידים, תפקיד האקדמיה היום והכשרת המורים וכו'.

Guy_Yechiely_310.jpg 

אסף זמיר, סגן ומ"מ ראש העיר הממונה על תחום החינוך סיכם את הערב וסיפר על בתי הספר בעיר,

החשיבות של העצמת תחומי האמנות והתרבות מול התחומים המדעיים ועוד.

 

הן הקהל והן משתתפי הפאנל סיכמו את הערב בבקשה להמשך שיח והעלאת הנושאים החינוכיים

החשובים במפגש נוסף להובלת שינוי משמעותי.

 

לתמונות נוספות מהאירוע- לחצו כאן.