"מקשיבים ומתקשבים"- מפגש מדריכות עירוניות

14/01/2013

מפגש מדריכות

המפגש התקיים ב 5.12.11 במרכז פסג"ה תל אביב. בהשתתפות מנהלת מינהל החינוך התרבות, והספורט הגברת דפנה לב וסגניתה רינת אורן. בשיתוף נציגות מהפיקוח במשרד החינוך ומרכז פסג"ה.

הוזמנו למפגש כל המדריכות העירוניות מטעם הרשות משרד החינוך, מרכז פסג"ה והרשות.
 
המפגש התנהל סביב שיח פדגוגי, על מהות ההדרכה ותפקידה והובלת שינוי עירוני ובית ספרי בתכנית התקשוב העירונית.
הגברת דפנה הלב הציגה את תפיסת מינהל החינוך בהובלת תכנית התקשובואת החשיבות של שימוש נכון ומושכל ליישום טכנולוגיה מיטבית. בנוסף, הדגישה כיצד הטכנולוגיה יכולה להוות כלי בידי המורה והתלמיד. ומענה לשונות ולסגנונות למידה של כל תלמיד.
 
השיח התמקד בשאלות :
1. מהי "פדגוגיה מתוקשבת"? כיצד היא באה לידי ביטוי  בתהליכי הוראה למידה הערכה? כיצד היא אמורה לבוא לידי ביטוי בהדרכה?
2. מהי המחוייבות האופרטיבית של כל אחת מאיתנו כמדריכה, לקידום תכנית התקשוב והטמעתה בבית הספר ובעיר?
3. איזה סוג של שיתוף פעולה מתקיים ברמה הבית ספרית וברמה העירונית? ומה הוא שיתוף הפעולה אליו צריך לשאוף?
בנוסף, עלו גם נושאים מהשטח כגון: שיתופי פעולה בין המדריכות, התפקיד של המדריכות בהובלת והטמעת תכנית התקשוב, ועלו נושאים של "פדגוגיה מתוקשבת" והערכה בעידן הדיגיטאלי.
המפגש היה מוצלח והוחלט להמשיך ולקיים מפגשים נוספים בפורמים שונים, כדי להמשיך ללמוד ולהוביל את תכנית התקשוב בעיר.