למידה במרחב העירוני

19/06/2017

תל-אביב- יפו, עיר ללא הפסקה, המשנה את פני החינוך בעיר - גבולות הזמן והמקום נפרצים. 

התפיסה העירונית החינוכית היא, שכל העיר מהווה מרחב לימודי שיתופי לכל אחד. כל מוקד בה:

מוזיאון, תיאטרון, רחוב, פסל, ספסל, עץ ועוד מזמנים למידה. תהליכי הוראה- למידה פורצי

גבולות כיתה, ביה"ס, מזמנים למידה חווייתית, המעודדת תהליכי חקר שוברי שגרה, תוך מענה

לסגנונות למידה שונים. אלה נעשים באמצעות מודל של למידה מבוססת מקום.

מהי למידה מבוססת מקום?

למידה שרואה בעיר מסגרת קהילתית, המאפשרת דיאלוג על ערכים, תפיסות, מקומות, אמנות, ידע וכו'.

הלמידה היא תהליכית ומסתמכת על הסביבה הקרובה של הלומד ומיצוי האפשרויות הלימודיות

הטמונות בה.

 

מודל זה מאפשר למידה רב תחומית, כאשר כל תחום דעת מוסיף ידע ונקודת מבט שונה על המקום.

הלמידה נעשית בתהליכי חקר (תצפיות, ביקורים במקום, שאילת שאלות, חיפוש מידע רלוונטי מתוך

מקורות מידע שונים, צילומים ועוד) והידע נבנה כתחנות דיגיטליות (עצמי למידה מבוססי מקום) אותן

בונים התלמידים הילדים כחלק מההתנסות, תוך הנחיית המורה ומשוב עמיתים.

כל תחנה דיגיטלית נעה סביב מוקד פדגוגי, כשהדגש הוא על עשייה חינוכית, תהליכית ששיאה בניית

תוצרים כחלק מקהילה עירונית לומדת. בסוף התהליך מקיימים בתי הספר יום שיא בו מזמינים את

ההורים והקהילה לאירוע לימודי בעקבות התחנות שנבנו. להרחבת ידע - תכנית "בדרך".

 

האחריות ללמידה היא של התלמיד- הוא חוקר, יוצר ומשתף ואילו המורה הוא שותף לתהליך- מלווה,

מאפשר, דורש, מאתגר, נותן משוב ומאפשר הצלחות.

השימוש המושכל בטכנולוגיה מאפשר למידה שיתופית בין מורה לתלמיד, התלמיד למורה,

התלמיד והמורה להורה וכן לקהילה ולעיר כולה.

 

מודל זה מאפשר גמישות פדגוגית רבה וניתן להשתמש בו בכל ציר לימודי, תהליכי חקר וכו'. מאוד

מומלץ בתהליכי PBL.