על סוגי הטקסטים

​בלמידה מבוססת מקום, ביצירת התחנות אנו משתמשים בשלושה סוגי טקסטים:

1. טקסט תיאורי- GO

2. טקסט מפעיל- DO

3. טקסט עיוני- מידעי- Info

 

לפניכם מידע על סוגי הטקסטים השונים, כדי לכוון את התלמידים ליצירת תחנות איכותיות ולהשבחת

הכתיבה.
 

לחזרה ללמידה מבוססת מקום לחצו כאן