מהי למידה מבוססת מקום?

למידה מבוססת מקום הנה למידה שרואה בעיר מסגרת קהילתית, המאפשרת דיאלוג על

ערכים, תפיסות, מקומות, אמנות, ידע וכו'. הלמידה היא תהליכית ומסתמכת על הסביבה הקרובה של

הלומד ומיצוי האפשרויות הלימודיות הטמונות בה.


תכנית התקשוב העירונית רואה בלמידה מבוססת מקום מודל למידה מרכזי המוביל להוראה-למידה

אחרת, חדשנית, מעניינת, חווייתית, יצירתית, פתוחה ומרעננת.מודל זה מאפשר למידה של מספר תחומי דעת יחד כאשר כל תחום נותן עוד ידע וזווית הסתכלות שונה

על המקום. ארגון הידע נבנה כתחנות עבודה אותן בונים הילדים כחלק מההתנסות, תוך הנחיית המורה

ומשוב עמיתים. כל תחנה נעה סביב מוקד פדגוגי (מוזיאון, רחוב, פסל רחוב, ספסל, עץ ועוד)

כשהדגש הוא על עשייה חינוכית, תהליכית ששיאה בניית תוצרים כחלק מקהילה עירונית לומדת.

 

האחריות ללמידה היא של התלמיד- הוא חוקר, יוצר ומשתף ואילו המורה הוא שותף לתהליך- מלווה,

מאפשר, דורש, מאתגר, נותן משוב ומאפשר הצלחות.

השימוש המושכל בטכנולוגיה מאפשר למידה שיתופית בין מורה לתלמיד, התלמיד למורה, והתלמיד

והמורה להורה וכן לקהילה. 

 

הלמידה היא באמצעות פלטפורמת ה- wandering, המאפשרת בניית תחנות ופעילויות בזמן החקר

והלמידה.

 
למידע נוסף בנושא:

- מוטיבציה ללמידה וסביבת הלימוד החוץ-כיתתית/ ניר אוריון

- למידה סביב תוצר/ רחלי לוין-פלד ותמר רונן-פורמן

- מתווה לפיתוח עצמי למידה לפי ארבעת ממדי ההבנה/ ד"ר מירי דרסלר וליאורה סלע

- למידה רבת עוצמה/ רון ברנדט

- שיתוף פעולה בין בתי ספר לקהילות/ פטרישה וילמס ואליסה גונסלס-דה-האס

 

 

חזרה ללמידה מבוססת מקום בתל-אביב-יפו