ראשי למידה מבוססת מקום- מילון מושגים

 למידה מבוססת מקום- מילון מושגים

תחנה- עצם למידה חינוכי דיגיטלי, המשקפת את תהליך החקר של התלמיד (יוצר). בה יוצרים

ומזינים את הידע, חוקרים ומשתפים. 

מרכיבי התחנה:

GO- הנחיות הגעה למקום. כוללות את: שם המקום, מיקומו על המפה, תיאורו והוראות ההגעה אליו.

DO– הפעולות שיש לבצע במקום. טקסט מפעיל המעודד למידה תוך עשייה או יישום הנלמד 

באופן פעיל (למשל חידה).

SHARE- החלק השיתופי, תגובות המשתמשים והמשחקים בתחנה. תגובות יכולות להיות טקסט, 

תמונה וסרטון.

INFO- המידע על התחנה. טקסט מידעי קצר על המקום עם קישורים מרחיבי ידע ופסקה

אישית של יוצר התחנה.

חוויה- פעילות המורכבת ממספר תחנות. חוויה יכולה להיות משחק, מסלול, תמונה אינטראקטיבית ועוד. 

יוצר- בונה התחנה. יוצר יכול להיות תלמיד, מורה, מדריך או כל יוצר תוכן אחר. 

משתמש- המשחק בתחנה או בחוויה. 

תיוג- תגיות הינן מילות מפתח המקשרות למידע אינטרנטי כמו טקסט, מדיה וכו'. מילות התיוג מסייעות לנו

לסנן או לסווג מידע. באמצעותן נמיין את קהלי היעד של התחנה, התחום בו היא עוסקת ועוד.  

חזרה ללמידה מבוססת מקום בתל- אביב- יפו