יש לי רעיון- חנה

חנה ענבר ​מילוא עובדת למעלה מ- 24 ​שנים בחינוך. היא מחנכת וסגנית מנהלת בבית ספר ניצנים.

 

הפרויקט "תעביר את הזמן הלאה" עוסק בהקמה ובהפעלה של "בנק זמן" בית ספרי אשר באמצעותו

כל חבר בבנק מעניק שעה מזמנו לזולת ובתמורה- מקבל שעה. דרך הפרוייקט תלמידים חולקים בידע

וכישורים שונים ובתמורה מקבלים מאחרים. הם לומדים להעריך את עצמם, ביכולת שלהם לתת ולתרום

לאחר ולהעריך את חבריהם על היכולות שלהם.

hana_idea_4.jpg
חנה מבקשת את עזרתכם בפיתוח ממשק שילווה את הפרוייקט ויהווה כמו בנק של זמן, היכולות

בתחומים השונים ומעקב אחר "נותני השירות" ו"מקבלי השירות".