על התכנית

חברותא הינה תכנית חינוכית - חברתית ייחודית בעיר תל-אביב - יפו, המבססת את ערכי

הדמוקרטיה כציר מארגן של כל העשייה החינוכית בעיר. תלמידים מאוכלוסיות שונות נפגשים ללמידה

משותפת: חילונים עם דתיים, מגזר ערבי ויהודי, ילדי חינוך ממלכתי עם ילדי חינוך מיוחד, מהדרום

והצפון ועוד.

 

השאיפה שהלמידה המשותפת תיצור היכרות בלתי אמצעית, תסייע בהפחתת דעות קדומות ותייצר

תשתית לחיים משותפים בעיר רב גונית. אנו מאמינים כי רק שילוב כוחות חינוך וקהילה, בין כל

המעורבים בתהליך, יוביל לשינוי חברתי וערכי. 

 

במסגרת התכנית נערכו צימודים של בתי ספר, השונים זה מזה, יחד הם מקיימים תהליכי למידה

וחקר סביב תופעות חברתיות הקשורות לחיים דמוקרטיים משותפים. התכנית מתמקדת

בשכבות ד' ו- ח'.

התכנית החלה לפעול בתשע"ז. בשנת הלימודים הקרובה נעמיק את ההיכרות בין התלמידים והצוותים

החינוכיים, באמצעות העשרה ולמידה הדדית ופיתוח יחסי גומלין, תוך יצירת קהילה תומכת עירונית,

והתמודדות משותפת בהטמעת התכנית.

 

תלמידים ומורים מספרים:

* "צריך להיות ביחד להיפתח, להכיר ילדים חדשים... למדתי שצריך לבדוק לראות ולנסות ולא

   לשפוט ישר ולחשוב דרך הסטיגמות" (תלמידת כתה ח').

* "מפגשים כאלה שוברים את הפחד בסוף. התרגלות למשהו שהוא שונה... כמבוגרים אנו צריכים

   להתייחס ולהציג עוד אופציות, הכרה בשונה מובילה לסוג של אחדות, רמה בסיסית של כבוד"

   (מורת שכבה ד').

* "חשבתי שהם יותר שונים ממני בגלל הלקויות למידה שלהם. חשבתי שיהיה קשה לדבר איתם...

   למדתי להכיר אותם והבנתי שהם כמוני" (תלמידת שכבת ח').