חברותא

28/09/2016

​תל-אביב - יפו שואפת להיות מודל לחינוך ציבורי, שוויוני ואיכותי, המחנך לישראליות משותפת למגוון

האוכלוסיות, הדתות והמעמדות החברתיים השונים בעיר. זאת תוך התחשבות במנעד הערכים

והתפישות, ומתן מקום וביטוי לכולם כחלק מהסיפור השלם של העיר, וכחלק מהאתגרים של

החברה הישראלית.

hevrota.JPG

במסגרת תכנית הלימודים החדשה להטמעת ערכי הדמוקרטיה בבתי הספר העירוניים שיזמה העירייה,

יתקיימו השנה בשכבות ד' ו-ח' מפגשי למידה ייחודים, שיובילו שיח משותף בין תלמידים

מבתי ספר שונים.

המפגשים ייערכו בין צמדים של בתי ספר, שיקיימו במשותף, לאורך השנה, תהליכי למידה וחקר סביב

תופעה חברתית הקשורה לחיים דמוקרטיים. לסיכום התהליך יתקיים אירוע שיא בו יקחו חלק

קהילות בתי הספר.

 

אנו מאמינים כי רק שילוב כוחות חינוך וקהילה בין כל המעורבים בתהליך, יוביל לשינוי חברתי וערכי.

אנו רואים בכם, ההורים, חלק משמעותי בעידוד התלמידים למעורבות חברתית ולחיים בקהילה מגוונת.