החברותא של ביה"ס רוקח וצוקי אביב

22/12/2016

​בבתי הספר רוקח וצוקי אביב קיבלו הצוותים החינוכיים בשמחה את ההכנות לתכנית 'חברותא' העירונית,

בה נפגשים תלמידים משני בתי ספר ללמידה וחקר משותפים. צוות המחנכות משני בתי הספר נפגש

להיכרות ולחשיבה משותפת והחליטו שתהיה הלימה בין התוכן לדרכי הפעילות.

  

המפגש הראשון התקיים בבי"ס רוקח ונועד להיכרות והתחלה של למידה משותפת סביב נושא

דמוקרטיה וערכיה.

בתחילת המפגש הכירו התלמידים, אלה את אלה דרך משחק של "בינגו חברים" - כל תלמיד שאל

תלמידים אחרים שאינם מכיתתו על תכונות אופי שלו, תחביבים שהוא אוהב ועוד. 

rockah_hevrota.jpg
לאחר נערכה פעילות שהתמקדה במושג דמוקרטיה, מה היא? מה זה אומר? דוגמאות מעולם התלמידים

ועוד. התלמידים נשאלו שאלות, כשהתשובה הייתה נכונה לדעתם הרימו פתק צהוב וכשהייתה שגויה

פתק בצבע תכלת.  

 

לסיכום, למדו התלמידים את הערכים: זכויות, שוויון וחירות. כל תלמיד בחר ערך מתוך השלושה שהכי

מדבר אליו, הערך הנבחר ביותר היה "שוויון".

 

הכתבה נכתבה על ידי רונית גוב, רכזת איזור בחינוך היסודי, המחלקה לחינוך יסודי