חברותא

תכנית לימודים עירונית להטמעת ערכי הדמוקרטיה בבתי הספר 
 
 
  

השנה שלנו בחברותא