Makers ב'חברותא' - תיכונט וברושים

12/01/2017

​אנחנו ב'חברותא' תיכונט - ברושים, שותפים ביחד לתהליך פיתוח של פדגוגיה- חברתית- כלכלית

אשר עוסקת בעיצוב וייצור של תכשיטים, ואביזרים בטכנולוגית ההדפסה בתלת-ממד.

tichonet_broshim_2 (550x303).jpg

אנחנו משתפים פעולה ממקום שווה תחת אותה מטרה ויצירה משותפת.

המטרה שלנו למכור פריטים אלו באירועי בית-הספר ובאירועים עירוניים שונים ולהציגם בתערוכה

בית-ספרית. מטרת המכירה היא תרומה לעמותות אותן יבחרו התלמידים עצמם. במהלך הסדנה

התלמידים נעזרים בתכנת העיצוב התלת-ממדי TINKERCAD, הדפסה באמצעות מדפסת

תלת-ממדית ולומדים עקרונות בסיסיים בעיצוב.

tichonet_broshim_5 (463x550) (2).jpg
המפגשים והלמידה המשותפת אפשרה לנו להגיע לפתרון לכלל התלמידים בעיר ובעולם-

מעמד לתיק ופלאפון.

 

ביחד אנחנו רוקמים חלומות ויוצרים מציאות ...