המשל שלנו

18/01/2017

בתי הספר צבי שפירא וקמפוס אריסון לאמנויות בחרו את נושא ה'משל', הנלמד בכיתות ד' בשיעורי 

שפה ל'חברותא' שלהם. הם בחרו להתמקד במשלים על בעלי חיים, עליהם הם לומדים בשיעורי מדעים.

הלמידה המשותפת היא רב תחומית, חווייתית ועוסקת בערכים ויחסי גומלין.


המפגש הראשון היה סביב היכרות חווייתית בין בתי הספר. התלמידים ניפגשו באולם הספורט של

ביה"ס צבי שפירא ודרך קבוצות מעורבות ערכו משחקי היכרות ופעילות אמנותית המשלבת הטבעה

של כפות הידיים של התלמידים. 

למפגש השני הגיעו התלמידים לאחר שלמדו, כל אחד בבית ספרו, על משלי חיות שונים והמאפיינים

שלהם. התלמידים התחלקו לקבוצות ובלמידה משותפת עסקו במאפיינים השונים. שיתוף הפעולה

התממש באופן מיוחד גם לאור העובדה שלכל תחנה גויס מנחה מכיתה ט' אשר הפעיל אותה ויצר

דיאלוג מיוחד במינו עם תלמידי כיתה ד'.

 

התנסויות אלה מהוות חלק אינטגרלי מתכנית 'חברותא', שבהמשכה יבקרו התלמידים בגן הזואולוגי

ובמפגשים לאחר מכן יעסקו ביצירה בכתב ובאמנות.